Loading...

IDEA.INWENCJA.INICJATYWA

O KANCELARII

Naszym celem jest pełne zabezpieczenie interesów Klienta.

 

JKKS to Kancelaria Radcowska składająca się ze starannie dobranego zespołu profesjonalistów, których cechuje najwyższy stopień zaangażowania, wiedza, doświadczenie i inwencja. Kancelarię wspiera zespół of counsel w dziedzinach doradztwa podatkowego, ochrony patentowej, rachunkowości i nieruchomości.

 

Naszym priorytetem jest aktywna współpraca z Klientem w celu osiągnięcia najlepszego dla Niego rezultatu. Istotną wagę przywiązujemy do bezpośredniego kontaktu z Klientem. Konsekwentnie budujemy zaufanie i wzajemne zrozumienie. Produktywnie poszukujemy rozwiązań. Sprawnie identyfikujemy zagrożenia. Operatywnie angażujemy się w sytuacje sporów, odciążając tym samym Klienta. Charakteryzuje nas mobilność, dyskrecja wobec Klienta i przenikliwe podejście do rozwiązywanych zagadnień. Jesteśmy nastawieni na rozwój i nieustanne poszerzanie swoich kompetencji. Kancelaria JKKS nie obawia się podejmować stawianych wyzwań.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobyliśmy w toku specjalistycznej edukacji zawodowej, przygotowującej do wykonywania zawodu radcy

prawnego, a także dzięki studiom podyplomowym, ustawicznym kursom i szkoleniom. Zdobytą wiedzę wykorzystujemy w ramach obsługi podmiotów o zasięgu lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Kancelaria JKKS swymi umiejętnościami wspiera grupę organizacji pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń, organizacji non-profit. Pomagamy honorowemu konsulatowi państwa sąsiadującego z Polską i zapewniamy wprawną obsługę obywateli kraju obcego w Polsce, jak i obywateli Polski za granicą.

 

Kompleksowo zabezpieczamy interesy szeregu podmiotów gospodarczych, w tym z branży sportowej, motoryzacyjnej, FMCG, nieruchomości. Skutecznie reprezentujemy Klientów w skomplikowanych, nowatorskich sprawach w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych. Dostarczamy prekursorskie rozwiązania Klientom z niszowych, pionierskich branż i zakresów działalności. Przy naszym udziale negocjowano z klubami sportowymi najwyższych klas rozgrywkowych, polskimi związkami sportowymi, reprezentantami Polski.

 

Kancelaria JKKS skutecznie dobiera i wdraża konkretne rozwiązania przygotowane wedle potrzeb Naszych Klientów.

OBSZAR PRAKTYKI

prawo sportowe

 • pełne wsparcie w prowadzeniu klubu sportowego
 • zabezpieczanie interesów sportowców, ochrona wizerunku sportowców
 • umowy sponsoringowe
 • umowy transferowe, umowy klub-zawodnik
 • analiza struktury klubów sportowych
 • pomoc w optymalizacji podatkowej klubów sportowych
 • doradztwo obejmujące wewnętrzne regulacje sportowe (w tym PZPN, UEFA, FIFA, FIVB, FIBA)

prawo własności intelektualnej

 • prawo autorskie, prawa pokrewne
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo nieuczciwej konkurencji
 • znaki towarowe
 • umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej
 • umowy transgraniczne
 • zabezpieczenie interesów prawnych i podatkowych
 • e-commerce, regulaminy
 • prawo nieuczciwej konkurencji, plagiaty
 • wsparcie w pozyskiwaniu dotacji

prawo budowlane

 • umowy o roboty budowlane, umowy związane z procesem budowlanym i remontowym
 • umowy najmu długoterminowego
 • rozwiązywanie sporów w procesie budowlanym
 • uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych
 • odszkodowania za błędy budowlane

nieruchomości

 • ustalanie i analiza stanu prawnego nieruchomości
 • wsparcie w zakresie dotyczącym ksiąg wieczystych, hipotek, służebności
 • sprawy o eksmisję, bezumowne korzystanie, naruszenie posiadania
 • prawna ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości

 

startup / początkujący przedsiębiorcy

 • wsparcie i doradztwo w przygotowaniu i uruchomieniu działalności, w tym dobór odpowiedniej formy
 • analiza sytuacji przed rozpoczęciem działalności – odpowiedzialność, zabezpieczenie stosunków majątkowych
 • pomoc w optymalizacji podatkowej, w tym zagranicznej
 • wsparcie w pozyskiwaniu dotacji
 • reprezentacja przed sądami rejestrowymi (KRS), czy urzędami
 • umowy między wspólnikami

prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 • przygotowanie umów specjalistycznych, dopasowanych do potrzeb klienta – np. umów o złożonej współpracy gospodarczej, umów dystrybucyjnych, umów franchisingowych
 • realizacja opinii i ekspertyz prawnych
 • wsparcie w zakresie procesu inwestycyjnego
 • prawo zamówień publicznych
 • zabezpieczenia roszczeń, przedprocesowa analiza roszczeń
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych – koncesje, zezwolenia, pozwolenia, decyzje, odwołania od decyzji, skargi do sądów administracyjnych
 • prowadzenie spraw sądowych wszystkich instancji, prowadzenie spraw w toku postępowania arbitrażowego, mediacyjnego, ugodowego
 • windykacja należności

PRAWO PRACY

 • prawna analiza struktury zatrudnienia
 • przygotowanie, opiniowanie niestandardowych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów
 • wsparcie w sporach pracowniczych – w tym w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, naruszenia zakazu konkurencji, mobbingu i dyskryminacji
 • pomoc prawna cudzoziemcom
 • wypadki przy pracy

ODSZKODOWANIA

 • opiniowanie i weryfikacja stanu sprawy
 • dochodzenie odszkodowań odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeniowych, powypadkowych
 • dochodzenie odszkodowań od Skarbu Państwa
 • sprawy dotyczące zadośćuczynienia za śmierć osób bliskich
 • wypadki w rolnictwie
 • mediacje, postępowania polubowne, arbitraż

KONTAKT

adresy:

ul. Śródka 1/8,
61-125 Poznań

ul. Różana 5,
66-460 Witnica

kancelaria@jkks.pl

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Naszym celem jest

pełne zabezpieczenie interesów Klienta.

2016 | DESIGN BY MICHAŁ SIEMASZKO